Simalohaphan to Progress Care Services.

Production standards meet the needs of customers. So it has time Continious improvement.

แคตตาล็อก

Simalohaphan Co.,Ltd.(Mini Profile)

บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นตะแกรงโลหะทุกชนิด
ซึ่งได้แก่ ตะแกรงปั๊มเจาะรู (Perforated Plate) ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก (Expanded Metal) แผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่ (Checker Plate) และชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamping Part)

บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจพร้อมทั้งกำลังการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยมีทีมช่าง และวิศวกรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษา

ดาวน์โหลด

Simalohaphan Co.,Ltd.(full Profile)

บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นตะแกรงโลหะทุกชนิด
ซึ่งได้แก่ ตะแกรงปั๊มเจาะรู (Perforated Plate) ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก (Expanded Metal) แผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่ (Checker Plate) และชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamping Part)

บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจพร้อมทั้งกำลังการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยมีทีมช่าง และวิศวกรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษา

ดาวน์โหลด

Company profile (Tool and Die)

Tool and Die : ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์


บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นตะแกรงโลหะทุกชนิด

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ทั่วไป ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมด้านการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งตะแกรงโรงสีข้าวใช้คัดเปอร์เซ็นต์ข้าว ตะแกรงโม่อาหารสัตว์  ตะแกรงหุ้มสายพานระบายความร้อน ตะแกรงฝ้าเพดาน เป็นต้น

ดาวน์โหลด
แกลเลอรี
บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด