MY MENU

ตะแกรงปั๊มรู

Perforated Plate : ตะแกรงปั๊มเจาะรู
ตะแกรงปั๊มรู เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม ลายดอกไม้ บานเกล็ดหรือช่องลม (Louvers) เป็นต้น
 
สามารถกำหนด ขนาดรู ระยะห่างระหว่างรู (P) และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ ซึ่งในการนำแผ่นตะแกรงปั๊มเจาะรูไปใช้งานบางงานเฉพาะอาจต้องมีการกำหนด ประเภทรู ขนาดรู ระยะห่างของรู เช่น ตะแกรงคัดข้าว หรือ ตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าว เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่โลหะที่นิยมนำมาปั๊ม คือ แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี แผ่นพลาสติก PP และแผ่นไม้ HPL
การใช้งาน
แผ่นตะแกรงปั๊มรูเหล็กสามารถพ่นทำสีแบบพาวเดอร์โค้ต แต่ถ้าเป็นการใช้งานภายนอกอาคารควรชุบสังกะสีร้อนหรือ ชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม เพิ่มความคงทน
PERFORATED PLATE MODEL DETAIL : รูปแบบรายละเอียด
(1) Thickness : ความหนา
(2) Size (WxL) : ขนาดแผ่น (กว้าง x ยาว)
(3) Hole Diameter : ขนาดรู
(4) Pitch : ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางรู ถึงจุดศูนย์กลางรู
(5) Angle (a,b,c) : มุมของแนวเจาะ
(6) Hole (W1xL1) : ขนาดรูป (W1xL1)
PERFORATED PLATE MODEL
1x2P (open 23%)
1.5x3P (open 23%)
2x4P (open 23%)
3x5P (open 33%)
3x6P (open 23%)
4x6P (open 40%)
4x7P (open 30%)
5x8P (open 35%)
6x9P (open 40%)
8x12P (open 40%)
8x13P (open 34%)
10x15P (open 40%)
12x18P (open 40%)
15x20P (open 51%)
20x30P (open 40%)
25x35P (open 46%)
1x15 (open 28.16%)
2x13 (open 35%)
3x20 (open 40%)
4x20 (open 36%)
5x20 (open 47%)
8x20 (open 53%)
3☐x5P (open 36%)
5☐x8P (open 39%)
6☐x9.5P (open 40%)
8☐x11.80P (open 46%)
10☐x13.35P (open 56%)
10☐x15P (open 44%)
(open 38%)
(open 43%)


7x14 (open 49%)
10x20 (open 51%)
13x28 (open 53.2%)
BURRED PERFORATION
STANDARD SIZE
No. A B centers H T
B-1 6⌀mm 13.8⌀mm 20 2~3 1.0~1.2
B-2 9⌀ 25⌀ /ANY 2~3 0.8~1.0
B-3 10.8⌀ 16⌀ 24 2~3 0.8~1.0
B-4 13⌀ 18⌀ 25 2~3 2.3~3.2
B-5 13⌀ 20⌀ 25 2~3 1.6~2.0
B-6 14.5⌀ 18⌀ 24 2~3 0.8~1.2
FIXED LOUVERS
STANDARD SIZE
No. W L Size T
L-1 10mm 30mm /ANY 1.0
L-2 10mm 50mm /ANY 1.0~1.2
L-3 15mm 60mm /ANY 1.0~1.2
L-4 15mm 70mm /ANY 1.0~1.6
L-5 15mm 80mm /ANY 1.0~1.6
L-6 15mm 100mm /ANY 1.6~2.0
L-7 20mm 100mm /ANY 1.6~2.0
L-8 20mm 120mm /ANY 1.6~2.0
L-9 20mm 150mm /ANY 1.6~2.0