MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นตะแกรงโลหะทุกชนิด ซึ่งได้แก่ ตะแกรงปั๊มเจาะรู แผ่นเจาะรู ตะแกรงรู (Perforated Plate), ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก (Expanded Metal), แผ่นลายกันลื่น แผ่นลายตีนไก่ แผ่นลายปูพื้น (Checker Plate) และชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamping Part) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมด้านการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งตะแกรง โรงสีข้าวใช้คัดเปอร์เซ็นต์ข้าว ตะแกรงโม่อาหารสัตว์ ตะแกรงหุ้มสายพานระบาย ความร้อน ตะแกรงฝ้าเพดาน เป็นต้น ร่วมถึงบริการรับขึ้นรูปโลหะ รับตัดพับเหล็ก รับตัดเลเซอร์เหล็ก รับตัดเลเซอร์สแตนเลส รับตัดเลเซอร์เหล็กสแตนเลส รับตัดพับปั๊มขึ้นรูปโลหะ

ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารจึงทำให้ บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้น บริษัทฯก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้พัฒนาและขยายธุรกิจ พร้อมทั้งกำลังการผลิตและเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย โดยมีทีมช่างและวิศวกรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษา และเราจะพัฒนา องค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
ในปี 2539 บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้าน บาท
มาตรฐานคุณภาพ
จากการพัฒนาและรักษาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด จึงนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ บริหารงานจนบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองระบบการบริหาร คุณภาพ ISO9001:2015 จาก ICIM
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015
นโยบายบริษัท และ นโยบายคุณภาพ
นโยบายบริษัท
''สีมาโลหะภัณฑ์ก้าวไกล ใส่ใจในบริการ ผลิตงานได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ซื่อตรงต่อเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ''
นโยบายคุณภาพ
'' มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สู่ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ''