MY MENU

ตัวอย่างสินค้า

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก

รุ่น (CT : 1, 2, 3) เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศ, หุ้มสายพาน, ทำฝ้าเพดาน ฯลฯ
รุ่น (CT : 6, 7, S : 1) เหมาะสำหรับทำตะกร้ารถจักรยาน, ไส้กรองรถจักรยานยนต์, ผนังฉาบปูน ฯลฯ
รุ่น (XS : 31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72) เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศ, ระเบียงกันตก, ทำรั้วกันขโมย ฯลฯ
รุ่น (XS : 43, 53, 63, 73, XG : 11, 12, 13, 21, 22, 23) เหมาะสำหรับทำพื้นทางเดิน, พื้นบันได, ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ
วัตถุดิบ เหล็ก สแตนเลส สังกะสี ฯลฯ
ขนาดมาตรฐาน 4' x 8' และ 5' x 10' (สามารถผลิตงานตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้) 
 

ตะแกรงเหล็กยืด ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:31
หนา 1.2mm.x4'x8' 
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:41
หนา 1.6mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:51
หนา 1.6mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:61
หนา 2.3mm.x4'x8'

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:32
หนา 1.6mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:42
หนา 2.3mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:52
หนา 2.3mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:62
หนา 3.2mm.x4'x8'

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:33
หนา 2.3mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:43
หนา 3.2mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:53
หนา 3.2mm.x4'x8'
 

ตะแกรงยืด ตะแกรงฉีก XS:63
หนา 4.5mm.x4'x8'

 
แผ่นลายกันลื่น / แผ่นปั๊มลาย

แผ่นลายกันลื่น หรือแผ่นปั๊มลาย แผ่นลายตีนเป็ด แผ่นลายปูพื้น แผ่นลายตีนไก่
ความหนาเริ่มต้นที่
   - ลายตีนไก่ (3ขีด)
1.0 - 6.0mm. 
   - ลายตีนเป็ด (5ขีด) 
1.0 - 2.0mm.
วัตถุดิบ
เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ 
ขนาดแผ่นมาตรฐาน 4' x 8' และ 5' x 10' (สามารถผลิตงานตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้)


แผ่นลายตีนเป็ด
 

ลายนูนข้าวหลามตัด
 

แผ่นลายตีนไก่
 

แผ่นลายนูนสล็อต
 

แผ่นลายนูนกลม
 

แผ่นลายนูนกลม
 

แผ่นลายนูนทะลุ

 
แผ่นเจาะรู / ตะแกรงปั๊มรู
ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงรู แผ่นเจาะรู

ขนาดแผ่นมาตรฐาน 4' x 8' และ 5' x 10'  มุม 45 ํ 60 ํ 90 ํ (สามารถผลิตงานตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้)
แผ่นเจาะรูกลม
   - เหล็ก หนาตั้งแต่ 0.4 - 12.0mm.

   - สแตนเลส หนาตั้งแต่ 0.4 - 10.0mm.
   - อลูมิเนียม หนาตั้งแต่ 0.4 - 9.0mm.
แผ่นเจาะรูสล็อต (ลายตามยาว) พิมพ์มาตรฐาน
   - หนาสุดไม่เกิน 2.0mm. เริ่มที่ 0.7 - 2.0mm.
   - ช่องรู กว้าง3.0 x ยาว20.0mm.
   - ช่องรู กว้าง4.0 x ยาว20.0mm.
   - ช่องรู กว้าง5.0 x ยาว20.0mm.
   - ช่องรู กว้าง8.0 x ยาว20.0mm.
แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม พิมพ์มาตรฐาน
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง8.0 x ยาว8.0mm. P12.0 , P14.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง10.0 x ยาว10.0mm. P14.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง12.0 x ยาว12.0mm. P17.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง15.0 x ยาว15.0mm. P18.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง18.0 x ยาว18.0mm. P20.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง20.0 x ยาว20.0mm. P25.0mm.
   - รูสี่เหลี่ยม กว้าง25.0 x ยาว25.0mm. P30.0mm.
แผ่นเจาะรูลายบวก พิมพ์มาตรฐาน ช่องรู กว้าง5.0 x ยาว17.0mm.
แผ่นเจาะรูกลมสลับบวก พิมพ์มาตรฐาน ช่องรูกลม 5.0mm. , ช่องรูบวก กว้าง3.0 x ยาว8.0mm.
แผ่นเจาะรูข้าวหลามตัด พิมพ์มาตรฐาน ช่องรู กว้าง12.0 x ยาว24.0ทmm.
แผ่นเจาะรูหกเหลี่ยม พิมพ์มาตรฐาน ช่องรู 10.0ทท. P15.0mm.

 

เหล็กแผ่นเจาะรู 2.0mm. รู3 P5
 

สแตนเลสแผ่นเจาะรู3.0mm. รูหกเหลี่ยม10mm.
 

แผ่นเจาะรูข้าวหลามตัด
 

แผ่นเจาะรูฟันปลา
 

เหล็กแผ่นเจาะรู 2.0mm. รู4 P7
 

แผ่นเจาะรูลายบวก

 

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม
 

แผ่นเจาะรูสล็อต
 

สแตนเลสแผ่นเจาะรู1.5mm. รู3 P5
 

แผ่นเจาะรูกลมสลับบวก

 

แผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม
 

แผ่นเจาะรูสล็อต
 

 
อื่นๆ

งานม้วน ต้องมีขนาด 300mm.ขึ้น
งานพับ ความสูงของปีกไม่เกิน 120mm. (ถ้าแผ่นหนาความสูงของปีกต้องเริ่มต้นที่ 40mm.)
รูช่องลม ขนาดช่องรู กว้าง13.0 x ยาว100mm. หนาสุด 2.3mm.
           ขนาดช่องรู กว้าง10.0 x ยาว65.0mm. หนาสุด 1.0mm. ***สามารถกำหนดระยะรูได้***
(สามารถผลิตงานตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้)

 
บริษัทฯ รับปั๊มเจาะรู รับตัด-พับ รับม้วน รับปั๊มงานชิ้นส่วนต่างๆ และงานเชื่อมประกอบโลหะทุกชนิด พร้อมทั้งงานชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ มีตะแกรงสำหรับปูทางเดิน ตะแกรงโรงสีข้าวสำหรับคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว ตะแกรงโม่อาหารสัตว์ ตะแกรงเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องจักร และตะแกรงสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายในต่างๆ
   ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงรู แผ่นเจาะรู ตะแกรงฉีก ตะแกรงยืด แผ่นลายตีนเป็ด แผ่นลายปูพื้น แผ่นลายตีนไก่ แผ่นลายกันลื่น รับขึ้นรูปโลหะ รับตัดพับเหล็ก
รับตัดเลเซอร์เหล็ก รับตัดเลเซอร์สแตนเลส รับตัดเลเซอร์เหล็กสแตนเลส รับตัดพับปั๊มขึ้นรูปโลหะ